Berghemmets seniorhus

Stödboende i närheten av Vasa centrum

Berghemmet har fungerat som hem åt äldre i nästan 40 års tid.

Bekantgör dig med oss

Allmänt om Berghemmet

Husets invånare har egna trevliga bostäder och i deras bruk finns mångsidiga tjänster och gemensamma utrymmen.

Bostäderna

I Berghemmet finns det inalles 91 bostäder – både ettor och tvåor. Alla lägenheter har egen balkong eller terass. En del av bostäderna är speciellt planerade för rörelsehindrade.

“På Berghemmet bryr sig alla om och ser efter, både boende och personal, varandra – åldrande människa kan leva självständigt men tryggt.“ 

Harri Siirilä, Berghemmets fastighetsskötare sedan 1997

Flytta till Berghemmet?

Fyll i bostadsansökan

Du kan printa ansökan och skicka den ifylld till oss.

Gå till att göra felanmälan här!