Flytta till Berghemmet?

Fyll i bostadsansökan

Så söker du bostad

  • Printa och fyll i nedanstående blankett
  • Säkerställ att du har behövliga bilagor, ss. beskattningsuppgifterna med specifikationer
  • Skicka ansökan per post till adressen: Socialarbetarna, Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa
  • Vi är i kontakt med dig per telefon när vi har ett lägenhetserbjudande åt dig.