Hur kan vi hjälpa?

Kontaktuppgifter

Hyresfrågor

Anne Smeds
tel. 044 541 1217

Serviceman

Harri Siirilä
tel. 040 593 2759

Stiftelsens ombudsman