Lämna felanmälan

Fyll i nedanstående felanmälningsblankett.
I brådskande ärenden kan du vara i direktkontakt med Berghemmets serviceman Harri Siirilä.

I brådskande ärenden ring servicemannen